آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع‌ تبصره ماده 99 قانون کار

0

آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع‌ تبصره ماده 99 قانون کار

ماده 1 – بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای‌ مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات‌ شورای‌عالی حفاظت فنی‌، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، رفاه کارگران‌، اشتغال زنان‌، کارگران نوجوان و اتباع خارجی‌، مرخصی‌، نوبت کاری‌، کار شبانه‌، اضافه‌کاری‌، کمک هزینه مسکن وخواربار و ایاب و ذهاب کارگران‌، کمک عائله‌مندی‌، بیمه‌، پاداش ‌افزایش تولید و طبقه‌ بندی مشاغل کارگران‌، مراتب را مورد بررسی وتحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاه‌ باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل نمایند.

ماده 2 – بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار به استثنای ‌کارگاه‌های خانوادگی بدون اطلاع قبلی کارفرما و نیاز به اجازه وی ‌براساس برنامه از پیش تعیین شده از طرف واحد مربوطه انجام‌ می‌پذیرد.

تبصره – بازرسان کار موظفند هنگام بازرسی‌، کارت شناسایی ‌ویژه بازرسی را که به امضای وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است ‌همراه داشته باشند و به کارفرما یا نماینده وی ارائه نمایند.

ماده 3 – بازرسان کار موظفند به منظور نظارت برحسن اجرای ‌مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی از همه ‌قسمت‌های کارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند.

ماده 4 – بازرسان کار باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به‌ نوع صنعت و نوع کار، به آیین‌نامه‌های مربوطه توجه و به مواد آن‌ استناد نمایند.

ماده 5 – بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص می‌دهند، موظفند مراتب را کتبا و از طریق ‌اداره متبوع خود جهت توقف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 6 – بازرسان کار موظفند در موارد لزوم ضمن ارائه‌ توضیحات کافی به کارگران و کارفرمایان نسبت به راهنمایی وآموزش حضوری آنان اقدام نمایند.

ماده 7 – بازرسان کار موظفند در صورت مشاهده تولید ماشین‌آلات غیر ایمن و خطرناک با توجه به ماده 88 و 89 قانون‌ کار، تذکرات و راهنمایی‌های لازم را کتبا و از طریق اداره متبوع خودبه کارفرمایان مربوطه ابلاغ نمایند.
ماده 8 – بازرسان کار موظفند پس از انجام بازرسی‌، در مورد کلیه‌ مشاهدات خود، طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی کار از مشخصات کارگاه و نواقص موجود گزارش کتبی تهیه و به اداره ‌متبوع خود تسلیم کنند.

ماده 9 – بازرسان کار مکلفند نواقص و ایرادات موجود راحضورا به مسؤولین کارگاه اعلام و سپس مراتب را کتبا و از طریق ‌اداره متبوع خود به کارفرما و با تعیین مهلت معقول و مناسب درجهت رفع نواقص و ایرادات ابلاغ نمایند.

ماده 10 – در صورت عدم اجرای موارد ابلاغ شده و عدم رفع ‌تمام یا برخی از نواقص و ایرادات بازرسان کار موظف به درخواست ‌تعقیب متخلفین ‌از مراجع قضائی از طریق اداره متبوع خود می‌باشند.

ماده 11 – بازرسان کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را براساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه که از طرف اداره کل‌ بازرسی کار صادر می‌شود، مورد بازرسی‌، بررسی و تجزیه و تحلیل‌ قرار داده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل‌های‌ لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام‌ نمایند.
ماده 12 – بازرسان کار موظفند رونوشت گزارش حوادث را به ‌مراجع درخواست‌کننده (انتظامی و قضائی‌) از طریق اداره متبوع ‌خود ارسال دارند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع بند (د) ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات

ماده13 – درهنگام‌ بررسی‌حوادث‌ منجربه‌ فوت‌ و نقص‌ عضو، بازرسان ‌کار موظفند نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

ماده 14 – بررسی حوادث منجر به فوت یا نقص عضو حتی‌الامکان توسط 2 نفر از بازرسان کار انجام می شود.
تبصره – بازرسان کار با کمتر از سه سال سابقه کار تجربی ‌نمی‌توانند به بررسی حوادث منجر به فوت و نقص عضو مستقلا اقدام نمایند.

ماده 15 – بررسی مجدد حوادث ناشی از کار و ابراز نظریه ‌کارشناسی صرفا به درخواست مراجع قضائی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 16 – در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت ‌نواقص ایمنی کارگاه یا ماشین‌آلات مربوطه اتفاق افتاده باشد بازرس‌کار موظف است طبق ماده 105 قانون کار اقدام نماید.

ماده 17 – بازرسان کار مکلفند برای تشکیل و فعال نمودن ‌کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از کارگاه‌های مشمول با کارفرمایان همکاری نموده و در صورت لزوم با شرکت در جلسات‌ متشکله با این کمیته‌ها تبادل نظر کنند.
ماده 18 – جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی کارگران و کارفرمایان‌، بازرسان کار باید در کلاس های آموزشی که توسط وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل می‌گردد شرکت و نسبت به تدریس دروس ایمنی‌ و حفاظتی اقدام نمایند.
ماده 19 – نماینده مورد نظر در مواد 173 – 174 – 175 – 176 -177 قانون کار (فصل یازدهم‌) از بین بازرسان کار واحد کار و اموراجتماعی محل انتخاب می‌گردد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 19 ماده و 2 تبصره به استناد تبصره ماده‌ 99 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/8/77شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 8/9/77 به تصویب ‌وزیر کار و امور اجتماعی رسید.
جدول نرخ پایه در گروه‌ها در کلیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل‌

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس