آیین‌نامه اجرایی ماده (149) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

0

آیین‌نامه اجرایی ماده (149) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1370/10/25

ماده 1 – کارفرمایان کارگاههای بزرگ ( به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارتخانه صنعتی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه ) که سودابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی درصد ( 30 %) کارگران شاغل فاقد مسکن خود با رعایت سطح زیربنای ناخالص مصوب 5/6/1369 شورای اقتصاد، خانه سازمانی احداث نمایند.

ماده 2 – کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد بر طرح توسعه کارگاه خود دارند و مجاز به استفاده از آن در کاربری مسکونی هستند از محل اراضی مزبور زمین مورد نیاز احداث مسکن ملکی کارگران خود را با اولویت و با رعایت متراژ متناسب با سطح زیربنای ناخالص مصوب شورای اقتصاد براساس قیمت منطقه ای به سازندگان موضوع این آئین نامه واگذار نمایند.

ماده 3 – کارفرمایانی که دارای امکانات فنی و ماشین آلات هستند کمکهای لازم را برای آماده سازی زمین مورد نیاز احداث مسکن کارگران بعمل آورند.

ماده 4 – سازمان تامین اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت بنماید و بانک رفاه کارگران در بودجه بندی سالانه خود پیش بینی لازم را در چارچوب سیاستهای پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران ، بعمل آورد. شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی تامین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری ، اتحادیه اسکان ، کارفرمایان ، سازمان تامین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان ، اقدام نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آئین‌نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ ۵۰ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

ماده 6 – کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود و مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ 5/6/1369 شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار می گیرد.

ماده 7 – وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تامین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با اولویت و براساس نرخ های مصوب شورای اقتصاد ( موضوع مصوبه 5/6/1369 ) اقدام نمایند.

ماده 8 – شهرداریها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند.

ماده 9 – نظارت بر اجرای این آئین نامه بر عهده وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و تعاون می باشد.

ماده 10 – کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آئین نامه در جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می نمایند حسب مورد مشمول بند “ب ” ماده ( 138 ) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس