آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

0

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

شماره‌ : .13724ت‌30968هـ          تاریخ : 1384.04.25

ماده 1 ـ مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار ـ مصوب 1369ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه‌قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
ماده 2ـ شرکت داوطلبانه افراد یادشده در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل براساس گواهی مرجع اعزام‌کننده شامل نیروهای مسلح‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، جمعیت هلال احمر جمهوری‌اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
ماده 3ـ احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمولا ن قانون کاربا داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود:24 (مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)تبصره 1ـ حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی ام (730) توسط بیمه شده و بیست و سه سی ام ( )توسط دولت پرداخت می‌شود.
تبصره 2ـ بارمالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده کنندگان توسط‌سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.
ماده 4ـ بیمه شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق‌خدمتی آنها براساس قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) تبصره ماده‌(76) قانون تأمین
اجتماعی ـ مصوب 1379ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور محسوبمی‌شود.
ماده 5 ـ چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسرشده باشد، حسب درخواست شخص‌، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان‌تأمین اجتماعی پرداخت نماید و مابه التفاوت حق بیمه سهم بیمه شده از وی دریافت می‌گردد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس