آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

0

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی (تصویب‌نامه شماره 83004/ت56965هـ مورخ 3/7/1398 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 24/6/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 1- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود و شرکت‌های دولتی یک‌درصد (1%) اعتبارات هزیانه‌ای دریافتی از بودجه عمومی خود را به استثنای فصول (1)، (4) و (6) مطابق ساز و کار مندرج در این آیین‌نامه در قالب قرارداد با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صرف تولید برنامه‌های مرتبط با  اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود، جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌‌رسانی نمایند.

ماده 2- به منظور هماهنگی در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تعیین ساز و کار اجرایی و نظارت بر اجرای آن، کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- سخنگوی دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت (رییس کارگروه).

2- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (دبیر کارگروه).

3- نمایندگان رییس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل

4- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر.

5- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با معرفی رییس سازمان مذکور.

6- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با معرفی رییس سازمان.

7- نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با معرفی بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب موضوع.

تبصره- مسئولیت اجرای مفاد این ماده در استان‌ها بر عهده شورای اطلاع‌رسانی استان است.

ماده 3- وظایف کارگروه به شرح زیر است:

1- بررسی و تصویب اولویت‌های محتوایی برنامه‌سازی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ذی‌ربط.

2- تصویب چهارچوب و انواع قرارداد سالانه بخشی و میان بخشی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

3- نظارت و ارزیابی چگونگی انعقاد و اجرای قرارداد میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- اخذ و بررسی‌ گزارش‌های دوره‌ای مربوط به چگونگی و روند تولید و پخش برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با این آیین‌نامه در سازمان صدا و سیمای جمهوری سالامی ایران.

ماده 4- هر گونه پرداخت توسط دستگاه‌های اجریی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منحصراً در چارچوب این آیین‌نامه و قرارداد مربوط مجاز است.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در دو تا چهار مرحله، با رعایت ماده (4) این آیین‌نامه و کلیه قوانین و مقررات مربوط، مطابق و متناسب با پیشبرد قرارداد منعقده و در حدود تخصیص اعتبار، به حساب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز می‌نمایند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در موافقت‌نامه‌های متبادله (یا اصلاحیه‌های آن) پیش‌بینی نمایند.

ماده 7- دبیر کارگروه (با موافقت رییس کارگروه) دعوتنامه منضم به دستور جلسه و مستندات مربوط را حداقل یک هفته قبل از تاریخ هر جلسه برای اعضا ارسال می‌نماید. جلسه با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رییس کارگروه رسمیت یافته و تصمیمات با موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر اعتبار موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سایر قراردادهایی که از محل اعتبار قوانین بودجه سنواتی برای تولید و پخش برنامه با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌کنند، سازمان در این آیین‌نامه را رعایت نمایند.

ماده 9- دستورالعمل شماره 122276 مورخ 13/3/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور لغو می‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس