آیین نامه چگونگی نظارت بر چاپ و تحویل انواع گذرنامه

0

“آیین نامه چگونگی نظارت بر چاپ و تحویل انواع گذرنامه” مصوب 1379,01,31با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اوراق بهادار) پس از دریافت سفارش چاپ اوراق انواع گذرنامه و مشخصات گذرنامه های مذکور از وزارت اطلاعات ، سفارش چاپ را به چاپخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید تا چاپخانه یاد شده تحت نظر هیات نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار و با رعایت مفاد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور و با استفاده از کاغذ “واترمارک” نسبت به چاپ اوراق مزبور با رعایت ترتیبات مقرر اقدام نماید.

تبصره – هیات نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار و چاپخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این آیین نامه به ترتیب هیات و چاپخانه نامیده می شوند.

ماده 2 – کاغذ و سایر ملزومات مورد نیاز گذرنامه توسط وزارت اطلاعات خریداری و هزینه آن توسط ستاد موضوع بند (6) تصویب نامه شماره 4314 – 73ر/م ت 230 هـ مورخ 22/6/1373 از طریق دولت پرداخت خواهد شد. وزارت اطلاعات موظف است تعداد میزان و مشخصات کاغذ مورد نظر را به طور کتبی به اطلاع هیات برساند.

ماده 3 (اصلاحی 30ˏ05ˏ1379)- اقدامات لازم در خصوص ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اوراق گذرنامه، امحای لازم چاپ و ضایعات و باطله کاغذ و تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه براساس مفاد تصویب نامه شماره 4444/ت 409 مورخ 28/ 4/ 1368 هیات وزیران با جایگزینی چاپخانه سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا وزارت اطلاعات حسب مورد به جای شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران در آیین نامه مذکور انجام خواهد گرفت.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به معاهده همكاری در ثبت اختراعات 

ماده 4 – چاپخانه با حضور نماینده هیات اوراق گذرنامه های چاپ شده را با تنظیم صورتمجلس حاوی تعداد، شماره و سایر مشخصات گذرنامه به منظور تامین مسایل امنیتی و آماده نمودن آن برای صدور به نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات که به طور کتبی به چاپخانه و هیات مذکور معرفی شده است تحویل می نماید.

ماده 5 – وزارت اطلاعات پس از انجام مراحل تکمیلی موضوع ماده (4) با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور نماینده هیات گذرنامه های صحیح چاپ شده را ضمن تنظیم صورتمجلس در چهار نسخه که حاوی تعداد ، شماره گذرنامه و شماره سفارش مربوط باشد ، حسب مورد به ذیحسابان وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحویل می نماید.

تبصره – نسخه های صورتمجلس به وزارت اطلاعات تحویل گیرنده هیات و اداره کل اوراق بهادار تحویل می گردند.

ماده 6 (اصلاحی 30ˏ05ˏ1379)- گذرنامه های باطله و اوراق زاید طی صورتجلسه ای توسط نماینده وزارت اطلاعات به چاپخانه عودت تا جهت تسهیل در امر نظارت هیات همراه با اوراق باطل شده مربوط به مراحل چاپ به کمیسیون موضوع ماده (16) تصویب نامه شماره 4444رت 409 مورخ 28 /4/ 1368 هیات وزیران تحویل گردد.

ماده 7 – به منظور انطباق اقدامات انجام شده در خصوص چاپ و تحویل گذرنامه های موضوع تبصره ماده یک تصویب نامه شماره 4314 – 73/م/ت 230هـ مورخ 22/ 6/ 1373 هیات وزیران وزارت اطلاعات سفارش لازم را عهده اداره کل اوراق بهادار صادر و گذرنامه های مذکور براساس این آیین نامه تحت نظر هیات تکمیل و تحویل خواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون راجع به ثبت شرکت‌ها با آخرین اصلاحات

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس