آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

0

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1394,05,04

ماده 1- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)
ب – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط
د – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط
هـ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط
و – رئیس دیوان عدالت اداری
ز – رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح – دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

ماده 2 – جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضاء، جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود.

ماده 3- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.

تبصره 1- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی ربط قابل طرح می باشد.

تبصره 2- کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر دستگاه ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه دهنده خدمات عمومی لازم الاجرا است.

تبصره – مؤسسات مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند.

ماده 5 – کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی

ماده 6- کمیسیون می تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه های مربوط و کارشناسان ذی ربط اقدام نماید.

ماده 7- وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:
الف- اداره جلسات کمیسیون
ب- ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور
ج- صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه های تخصصی
د- ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی ربط
هـ- انتصاب دبیر کمیسیون

ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می گردد و می تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بکارگیری نماید.

ماده 9- وظایف دبیرخانه عبارت است از :
الف- تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون
ب- تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون
ج- پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه های عضو
د- اطلاع رسانی برنامه ها و تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون
هـ- شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون
و- هماهنگی با دستگاه های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون
ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون
ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ط- تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی – تبلیغی به منظور فرهنگ سازی مناسب
ی- پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون
ک- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون

تبصره – دبیرخانه می تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  " آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور"

ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هزینه های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی نماید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس